Видеа

Видео

Сътворението - земята е свидетел (субтитри)

Земята е създадена от Бога и всичко сътворено говори за буквалните 6 дни, в които Той формира живата и неживата природа.

 

Social & newsletter

© 2017 Gospel Media. All Rights Reserved.Design & Development by Gospel media

Search