Видеа

Сътворението - земята е свидетел (субтитри)

Земята е създадена от Бога и всичко сътворено говори за буквалните 6 дни, в които Той формира живата и неживата природа.

 

Follow Us

Subscribe Our Newsletter

Amazing Deals, Updates & Freebies In Your Inbox

People's Poll

Ако имахте средства, къде предпочитате да живете?
logo

Изучавай Библията и открий
истинската връзка с Исус

banner

Social & newsletter

© 2017 Gospel Media. All Rights Reserved.Design & Development by Gospel media

Search