Научни филми

вижте различната гледна точка

video Най-удивителното предсказание Popular

By In Научни филми 973 downloads

Най-удивителното предсказание

Как можем да сме сигурни, че Библията е точна? Може ли да се предскаже точното време на раждането на Исус Христос? Има ли начини да разтълкуваме времевите пророчества в Библията?

Social & newsletter

© 2017 Gospel Media. All Rights Reserved.Design & Development by Gospel media

Search