Научни филми

вижте различната гледна точка

video Дилемата на Дарвин Popular

By In Научни филми 978 downloads

Дилемата на Дарвин

Еволюира ли постепенно живота на земята или повечето основни типове организми с цялото им многообразие се появяват за кратък период от време? Какво ни насочват научните доказателства да приемем?

Social & newsletter

© 2017 Gospel Media. All Rights Reserved.Design & Development by Gospel media

Search