Slide Menu by DART Creations

Благодарим на Бога, че сайта отново функционира както трябва.

Благодарим на всички, които са се застъпвали за нас пред Исус.

Благодарим за Божията милост към нас, незаслужаващите да бъдем Негови слуги.