Slide Menu by DART Creations

Наскоро в Унгария приеха нов закон за религията, който се прочу по цял свят, като един от най-нетолерантните и дискреминиращи закони в европа. Само 14 църкви бяха регистрирани и буквално стотици останаха изгубиха тази превилегия ...

Забележете, това не се случва в Иран или Либия, а в страна като Унгария. Исус каза, че верните ще бъдат гонени! Нека се молим за всички верни и гонени заради чистосърдечната си вяра в Исус, и държащи здраво на Неговите принципи в Унгария!