Slide Menu by DART Creations
 

 

Тук може да чуете информацията около петицията, да прочетете отговора на европейския съюз и да чуете новинарската емисия от 7 август, както и някои стари емисии. Текста, който по-долу виждате на английски е първата страница от отговора на ЕС на нашата петиция по-долу е текста на нашата петиция, най-отдолу е мястото където може да дадете своя вот

1. Отговор на петицията от страна на ЕС:

Commissione per le petizioni Brussels

La Presidente
311275 13.07.2010


Subject:   Petition Nr. 0291/2010 (reference to be quoted in all correspondence)


Dear Sir,
I would like to inform you that the Committee on Petitions has considered your petition and declared it admissible in accordance with the Rules of Procedure of the European Parliament, insofar as its subject matter falls within the sphere of activities of the European Union.
The committee felt, moreover, that the issues raised in your petition should be submitted, also, to the Committee in the European Parliament within whose terms of reference it falls and decided as a result to refer it to the Committee on Employment and Social Affairs for information.
I would like to draw your attention to the documentation enclosed on the negotiations of the revised Working Time Directive between the European Parliament and the Council. As you probably know, the negotiations came to an end without agreement, on 29 April 2009 and the European Commission has not drafted any new proposal to amend the Working Time directive (Directive 2003/88/EC). In case a new proposal is put forward by the Commission, it is unlikely that it would go against the ruling of the Court of Justice in Case C-84/94.
Please note that consideration of your petition by the European Parliament has been concluded and the file is now closed.

                       Yours sincerely,

                        Erminia Mazzoni

                      Chairman of the Committee of Petitions

 


2.Чуйте инфотацията около нашата петиция:

{mp3}Obryshtenie{/mp3}

 

3. Важни новини от предишни седмици :

От АВГУСТ:

{mp3}Novinite 7 avgust{/mp3}

ОТ ЮЛИ:

{mp3}Novinite 28 July{/mp3}

ОТ ЮНИ:

{mp3}Novinite 27.06.2010 !{/mp3} 

 


Продължаваме да събираме имена за бъдещи петиции със същото съдържание, ако някой междувременно се откаже от убежденията си зад които е застанал, моля нека да ни пише за да не използваме името му в бъдещи петиции:

*ВАЖНО - За да подпишете петицията напишете: ТРИТЕ СИ ИМЕНА ТУК !!!

 

София, Р. България

15 март 2010

П Е Т И Ц И Я

 


European Parliament

The President of the European Parliament
Rue Wiertz
B-1047 BRUSSELS

 

                                            

 

 

     

   

 Николай М. Г.

 

София

БЪЛГАРИЯ


Уважаеми парламентаристи,

В качеството си на гражданин на Европейския съюз (Българско гражданство) и вносител на настоящата петиция, се обръщам към вас, от името на всички вписани европейски граждани (Приложение 5), съгласно даденото ни право в чл.194 от Договора за ЕО.

 

           Повод за настоящата петиция са следните две иницятиви:

            Започналата в Страсбург кампания на евродепутатът Мартин Кастлер (ХСС). "Целта на кампанията е да запази неделята като почивен ден в Европа". Това "запазване" е валидно само за някои европейски райони и групи хора, а за други това ще е промяна, т.е. по-вярна ще е употребата на думата "налагане". На 10.02.10 той представи онлайн платформата на кампанията „Мама и татко са наши в неделя”

   (http://www.evangelskivestnik.net/news.php?n=1277).

              Насрочената за 24 март пресконференция в Европейския парламент в Брюксел.  Комисията на епископатите от европейската общност (СОМЕСЕ), ще представи документа „Директива за работното време”, където неделята се защитава и се насърчава като почивен ден за европейските работници

(http://www.radiovaticana.org/bul/Articolo.asp?c=362496).

 

Поради нашите религиозни убеждения, ние смятаме за нужно да ви уведомим, че не можем да уважим неделния ден като неработен ден (Приложение 3). Божия заповед е не само да почиваме в събота, но и да работим в останалите шест дена от седмицата, което включва работа в първия ден от седмицата, т.е. неделята. Позоваваме се на правата и свободите, дадени ни в Европейската Конвенция за Защита на Човешките Права и Основни Свободи

(http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Basic+Texts/Basic+Texts/The+European+Convention+on+Human+Rights+and+its+Protocols/) и в частност тези посочени в чл. 4 и чл. 9, кaсаещ свободата на мисълта, съвестта и религията (Приложение 1). Тази свобода законодателната власт е редно да поддържа, а не да ограничава. Ето защо, никой ден не бива да бъде налаган като почивен, нито дори съботата, тъй като това се превръща в издевателство над съвестта. Също така обръщаме вниманието ви към факта, че няма научен аргумент, който да оправдава нарувашането на основните човешки права (Приложение 2).

 

Въз основа на всичко това молбата ни е Европейския парламент, в отговор на тази петиция, писмено да ни увери – както и да предвиди гарантиращи правни рамки – че основните ни човешки права ще останат ненакърнени в пределите на ЕС.

 

С уважение: /..................../

Приложение 1:

 

Смятаме, че въпросните документи, против които е съставена петицията ни, влизат в остро противоречие със свободата ни да упражняваме и изповядваме своята вяра и религиозни убеждения (чл.9, 1.) чрез спазване на съботната почивка, предхождана от шестдневна работа. Наше убеждение е, че ако бъде приет закон, утвърждаващ неделята като задължителен почивен ден в страните от ЕС, ще бъде отворена врата за религиозна дискриминация (Приложение 4),  – нещо, което също противоречи на  общество, основано на демократични законови устои. Ние, като християни, живеещи според Божията воля, изразена в Библията, не практикуваме дейности, предизвикващи законови рестрикции, т.е. наказателни мерки които и ние приемаме за необходими в едно демократично общество (чл.9, 2.).   

 

Също така бихме желали да се позовем на член 4, който има за цел да предотврати принудителния труд. Ако Европейското законодателство бъде пригодено в полза на принудителна почивка, то много лесно би могло да бъде пригодено и в подкрепа на принудителен труд, защото чрез кой да е от тези два варианта бива засегнат един и същи принцип, а именно свободата на съвестта. Съзнаваме, че в определени ситуации (чл.4, а, b, c, and d) труда може да да се разглежда като гражданско задължение. Въпреки това ви обръщаме внимание на освобождението от военна служба, предвидено въз основа на свободата, свързана с религиозните убеждения. Вярваме, че всяка промяна в настоящето законодателство в насоката изразена от Евродепутатът Мартин Кастлер и Комисията на епископатите от европейската общност ще опорочи демократичните принципи, заложени в основата на настоящето европейско законодателство.   

 

 

 

Приложение 2:

 

Относно научните аргументи, използвани в подкрепа на неделната почивка, ние бихме искали да изтъкнем следното:

  1. Никакви научни изследвания и/или резултати не могат да бъдат използвани за оправдаване нарушаването на основните човешки права;
  2. Фактът*, че шестдневен работен цикъл, последван от еднодневна почивка, може да бъде научно обоснован като най-ефективния и продуктивен начин на живот сам по себе си не определя кой ден да е почивката;
  3. Независимо от това в кой ден от седмицата статистически се случват най-много трудови злополуки този ден не може да бъде наложен като неработен – това ще е в разрез със свободата на избор, на съвестта и на религиозните убеждения;
  4. Здрави семейства не се създават чрез държавни закони, нито пък под каква да е форма на насилие или издевателство над съвестта.

_______

* Американска Морска обсерватория Washington D. C. 12 March 1932 Inclosures. 2.

"Имахме възможността да проверим проучванията на спецялисти по хронология и никога не сме срещнали дори един, който да има дори най-малко съмнение относно приемствеността на седмичният цикъл от началото на християнската ера".

Приложение 3:

 

Уверени сме, че и други братя и сестри, граждани на ЕС, които богобоязливо служат и се подчиняват на Бог не само в България, заемат същата позиция като нас, понеже тя се основава на много библейски текстове, като тук цитираме някои от основните:

 

Божия закон:

Изход, глава 20, стихове 8, 9, и 10

“Помни съботния ден, за да го освещаваш. Шест дни да работиш и да вършиш всичките си дела; а на седмия ден, който е събота на Господа, твоя Бог, да не вършиш никаква работа, нито ти, нито синът ти, нито дъщеря ти, нито слугата ти, нито слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който е в дома ти;”

 

Основание за закона:

Изход, глава 20, стих 11*

“защото в шест дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, което е в тях, а на седмия ден си почина; затова Господ благослови съботния ден и го освети.” (препратка към сътворението, Битие).

Битие, глава 2, стихове 1, 2 и 3

“Така бяха завършени небето и земята, и цялото им войнство. И на седмия ден, след като Бог завърши делата, които беше създал, на седмия ден си почина от всички дела, които беше извършил. И Бог благослови седмия ден и го освети, защото в него си почина от всичките Си дела, от всичко, което Бог беше създал и сътворил.”

Езекил, глава 20, стих 20

“освещавайте още и съботите Ми и нека бъде знак между Мен и вас, за да познаете, че Аз, Господ, съм ваш Бог.”

 

Област на приложение – пространството, заемано от въпросното сътворение.

Времетраене – актуалност докато въпросното сътворение съществува.

Възможни поправки и допълнения по време на актуалността – няма такива!

Матей, глава 5, стихове 17 и 18**

“Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците? Не съм дошъл да разруша, но да изпълня. Защото истина ви казвам: Докато премине небето и земята, нито една йота, нито една чертица от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне.” (думи на Исус Христос).

 

Живеем, както и апостолите живееха, по примера на Исус Христос:

Лука, глава 4, стих16 “...Както обикновено в съботен ден, той [Исус] влезе в синагогата и се изправи да чете.”

Евреи, глава 4, стих 9 “Прочее, за Божия народ още остава почивка съботна.”

Деяния, глава 17, стих 2 “И по обичая си Павел влезе при тях, и три съботи наред разискваше с тях от писанията”

_______

*Така, както тази петиция не означава нищо, ако не фигурира подписа на вносителя, така и десетте Божии заповеди са обезсилени, ако бъде премахната четвъртата – подписа на Твореца.

**Никъде в Светото Писание съботата не е заменена от неделята. В Библията Бог, в триединството Си, е изявил Своята воля по ясен начин и пак там ни уверява, че няма да предприеме никакви промени, касаещи хората, без да изяви това на пророците Си (Амос 3:7). Пак в Библията научаваме, че Бог има непроменлив характер (Малахия 3:6). 

Приложение 4:

 

Тук бихме желали да привлечем вниманието на Европейския парламент към факта, че ние не сме единствената група от вярващи, които спазват съботата като ден за почивка (http://www.the-ten-commandments.org/sabbathkeepingchurches.html). Това увеличава броя на гражданите на Европейския съюз или на хората, пребиваващи на територията на Европейския съюз, които биха имали проблем да приемат законодателство, налагащо неделята като ден за почивка. Прилагаме списък на институциите, който е публикуван в интернет сайта, цитиран по-горе:

 

 

Приложение 5:

 

Съгласно изискванията на Европейския парламент съставихме следните списъци от европейски граждани, подкрепящи настоящата петиция. Първият списък бе съставен по електронен път, а вторият, като допълнение към първия, е с български граждани които са се включили към жалбата и иска на настоящата петиция подписвайки се.

 

 

 

 

 *ВАЖНО - За да подпишете петицията напишете: ТРИТЕ СИ ИМЕНА ТУК !!!


 

Спомняте си петицията, която изпратихме миналата година до европейският парламент по въпроса за задължителната неделна почивка. Тази година нещата са много по-сериозни а време никъкво няма. Започваме да събираме подписи тук, под формата на коментари. Допълнителна информация ще бъде публикувана на същият линк и ще бъде допълвана с всяко изменение на ситуацията ! Готови сме да се борим за правата си като граждани ! Моля подкрепете ни !

 

 

Линк към старата петиция >>

 

 

Цитирам ви писмото на наш приятел:

Здравейте, братя и сестри!

 

Преди една година петима парламентаристи от ЕС направиха опит да прокарат проектозакон, с приемането на който би се стигнало до задължителна почивка в неделя във всички страни от съюза. Опитът не успя, тъй като не бяха събрани достатъчно гласове, а и може би “времето още не беше дошло” за нейното налагане. Това само Бог знае. Тази година обаче силите на мрака се опитват да постигнат целта си, като много по-организирано подхождат към въпроса. Този път искането за задължително почиване в първия ден на седмицата се съпровожда с подкрепата на църквите и синдикатите, а се внася от Мартин Кастлер от ХСС. (http://www.evangelskivestnik.net/news.php?n=1277 ). Същевременно на 24 март в Европейския парламент в Брюксел Комисията на епископатите от европейската общност (СОМЕСЕ) ще представи на пресконференция документа „Директива за работното време”.  Мартин Кастлер не действа от свое име, а в рамките на Европейска гражданска инициатива. Явно се задействат всички сили, които имат намерение да се противопоставят на Божията воля. Но това не е всичко. Ще бъдат представени “научни” изследвания, които “ще покажат” ползотворното отражение на неделната почивка върху здравето на работещите. Като познаващи Божието слово, ние знаем, че това е чиста манипулация, тъй като Бог е благословил седмия, а не първия ден. Обикновено обаче “научните” доказателства имат голяма тежест пред хората, особено ако последните не познават Писанията. Дали нашият Създател ще допусне приемането на предлагания от Мартин Кастлер , синдикатите, гражданските организации и църквите фалшив почивен ден, не можем да знаем, но ясно трябва да застанем на страната на Господ Исус Христос и да заявим неодобрението на Бога към подобно намерение. В подобен момент всеки , който е избрал Исус за свой Спасител и Господ, е необходимо да го докаже на практика . На нас е дадена изобилна светлина не само за да знаем истината, но и за да бъдем Божии свидетели в този свят. Възможно е някои евродепутати да не са наясно какво казват Писанията и да бъдат подведени. Те трябва да бъдат информирани. Същото се отнася и за тези, които знаят и въпреки това са избрали да застанат на страната на Измамника.

На пресконференцията, която се подготвя за 24 март т. г. от Комисията на  епископатите на църквите с всички “научни” доказателства и подкрепата на синдикати и граждански организации, трябва да бъдат представени контра аргументи, като се изтъкнат правото на личен избор на деня за почивка и религиозната свобода, които биха били погазени, ако се наложи задължителна неделна почивка. Възможно е скоро след това да се стигне до решение, тъй като С тази цел на 10 февруари т. г. в Европейския парламент в Страсбург той(Мартин Кастлер) представи онлайн платформата на кампанията „Мама и татко са наши в неделя“.

  Поради тези причини ще бъде съставена петиция, в която ще бъдат изложени правата на хората и какво би нарушил един подобен закон. Всеки, който желае, може да се информира за нейното съдържание, като влезе тук: http://thelastnews.net/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=6&Itemid=2〈=bg .

   На тази страница ще можете да намерите и аудиозапис, от който ще разберете по-добре как се прави опит да бъде въведен задължителен почивен неделен ден чрез използване на различни измамни похвати, а също и как може да подкрепите петицията, ако пожелаете да го направите. Записът и петицията ще бъдат изложени веднага, щом станат готови(да се надяваме до ден-два, тъй като срокът до 24 март е много кратък).

 

Прилагам и материала, който информира за конференцията, която се подготвя от Мартин Кастлер(а всъщност е дело на църквите, пазещи неделята):

 

08/03/2010 13.02.25

Директива на Европейските епископати за неделната почивка

Неделята да се защитава и да се насърчава като почивен ден за европейските работници. Тази е целта на документа „Директива за работното време”, която Comece, Комисията на епископатите от европейската общност ще представи на пресконференция на 24 март в Европейския парламент в Брюксел. Както предава агенция Sir, дебатите по темата са много оживени вътре в Европейската комисия, подкрепяна от много синдикати, организации на гражданската общност и Църквите. В пресконференцията ще вземат участие експерти и европарламентаристи, но преди всичко новият комисар на ЕС за Трудова заетост и социални грижи, Ласло Андор. Според новия документ, голям брой научни проучвания показват връзката между здравето на работниците и неделната почивка. Освен това, един свободен ден в седмицата позволява на семействата да се съберат и на гражданите да се посветят на духовна, културна или спортна дейност.

http://www.radiovaticana.org/bul/Articolo.asp?c=362496

 

Божията благодат да бъде с всички нас!

За повече информация исторически по въпроса, гледайте следният филм: Get the Flash Player to see this player.

 

 ВНИМАНИЕ : За да подпишете новата петиция, която ще е със същите искания, като старата. Моля напишете коментар в който включете ТРИТЕ СИ ИМЕНА, или пишете мейл на: admin@thelastnews.net със заглавие: За петицията. {jcomments on}

 

 

Статистика за сваляния

1.
Космическият конфликт - CosmicConflictTheOrigin%20ofEvil_SubS.avi (ФИЛМИ, ВИДЕО - BG/ИГРАЛНИ ХРИСТИЯНСКИ ФИЛМИ)
19957
2.
Разкриване тайната на живота - Razkrivane tainite na jivota.avi (ФИЛМИ, ВИДЕО - BG/НАУЧНИ ФИЛМИ)
9345
3.
Последната битка CD1 - la ultima batallia 1.dat (ФИЛМИ, ВИДЕО - BG/ИГРАЛНИ ХРИСТИЯНСКИ ФИЛМИ)
7478
4.
Последната битка CD2 - la ultima batallia 2.dat (ФИЛМИ, ВИДЕО - BG/ИГРАЛНИ ХРИСТИЯНСКИ ФИЛМИ)
7112
5.
Последните събития - 393%20-%20Sybitiya%20na%20poslednoto%20vreme.avi (ФИЛМИ, ВИДЕО - BG/ИГРАЛНИ ХРИСТИЯНСКИ ФИЛМИ)
4843
6.
Космическият Конфликт Български дублаж - CosmicConflict-TheOriginofEvil_DubBG.avi (ФИЛМИ, ВИДЕО - BG/ИГРАЛНИ ХРИСТИЯНСКИ ФИЛМИ)
4345
7.
Откриването на Ноевия Ковчег - NoahArk.avi (ФИЛМИ, ВИДЕО - BG/НАУЧНИ ФИЛМИ)
3444
8.
4. Стъпките на Божия спасителен план - tema4.mp3 (ДРУГИ - BG/AUDIO- СТЪПКИТЕ КЪМ ХРИСТОС - ПЪЛЕН СЕМИНАР - (8теми) - ВАРНА)
3443