Slide Menu by DART Creations
Пътят към Бога

 

 

 

КАК СЕ РАЗВИВА ВРЪЗКАТА ЧОВЕК-БОГ ?


Той ни привлича чрез Своята любов и доброта;

Ние отговаряме, като се учим да Го познаваме чрез изучаване и молитва.
Той ни убеждава за грях, за праведност и за съд, като поражда вина;
Ние изповядваме своята вина без да обвиняваме другите.


Той ни дава покаяние като поражда истинска, сърдечна скръб за греха;

Ние се изповядваме с разкаяни сърца, предавайки всички права над
Аз-а и над греха.

Той прощава и очиства от всеки грях и създава ново сърце и нов ум;
Ние вярваме и преживяваме очистване и обновление.
Той обитава в нас чрез Святия Дух, като ни дава сила да вършим
Неговата воля;


Ние проявяваме това, кеото Той изработва в нас, което има за резул-
тат плодове за Негова слава.

Той ни пробужда, когато сме изкушавани и ни дава сила да устоим
на изкусителя;

Ние Му се предаваме и устояваме на изкушението чрез Неговата
сила, печелейки победа.


Той ще бъде наш Адвокат и ще се застъпи за нас, ако паднем;
Ние се покайваме и се връщаме при Него, за да може Той да ни възстанови в правилни взаимоотношения със Себе Си.
Чрез Христос Бог е изработил нашето пълно спасение

 

Статистика за сваляния

1.
Космическият конфликт - CosmicConflictTheOrigin%20ofEvil_SubS.avi (ФИЛМИ, ВИДЕО - BG/ИГРАЛНИ ХРИСТИЯНСКИ ФИЛМИ)
19957
2.
Разкриване тайната на живота - Razkrivane tainite na jivota.avi (ФИЛМИ, ВИДЕО - BG/НАУЧНИ ФИЛМИ)
9345
3.
Последната битка CD1 - la ultima batallia 1.dat (ФИЛМИ, ВИДЕО - BG/ИГРАЛНИ ХРИСТИЯНСКИ ФИЛМИ)
7478
4.
Последната битка CD2 - la ultima batallia 2.dat (ФИЛМИ, ВИДЕО - BG/ИГРАЛНИ ХРИСТИЯНСКИ ФИЛМИ)
7112
5.
Последните събития - 393%20-%20Sybitiya%20na%20poslednoto%20vreme.avi (ФИЛМИ, ВИДЕО - BG/ИГРАЛНИ ХРИСТИЯНСКИ ФИЛМИ)
4843
6.
Космическият Конфликт Български дублаж - CosmicConflict-TheOriginofEvil_DubBG.avi (ФИЛМИ, ВИДЕО - BG/ИГРАЛНИ ХРИСТИЯНСКИ ФИЛМИ)
4345
7.
Откриването на Ноевия Ковчег - NoahArk.avi (ФИЛМИ, ВИДЕО - BG/НАУЧНИ ФИЛМИ)
3444
8.
4. Стъпките на Божия спасителен план - tema4.mp3 (ДРУГИ - BG/AUDIO- СТЪПКИТЕ КЪМ ХРИСТОС - ПЪЛЕН СЕМИНАР - (8теми) - ВАРНА)
3443