Slide Menu by DART Creations

                                              ДЕКЛАРАЦИЯ

 Срещу: Новият проектозакон за регистрация на религиозните организации.

 


   ДО: 

  • ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ - Президент на Република България 
  • ЦЕЦКА ЦАЧЕВА - Председател на 41-то Народно събрание на Република България 
  • БОЙКО БОРИСОВ Министър председател на Република България  
  • ЙОРДАН БАКАЛОВ - Председател на Комисията по човешки права и вероизповедания към 41-то Народно събрание 
  • БОЖИДАР ДИМИТРОВ - Ресорен министър на вероизповеданията  ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ  на парламентарно представените в 41-то Народно събрание политически партии
  • ГИНьО ГАНЕВ - Омбутсман на Република България

 

    Копие до:   

  • ЕМИЛ ВЕЛИНОВ - Директор дирекция "Вероизповедания" към Министерски съвет  Българските медии   

 


 
 
Д Е К Л А Р А Ц И Я

 
   От: ЗАГРИЖЕНИ ЗА РЕЛИГИОЗНАТА СВОБОДА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И ГРАЖДАНСКИ СДРУЖЕНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
   
   Относно: Изнесена информация в медиите за подготвян законопроект за нов закон за вероизповеданията от Цвета Георгиева, народен представител в 41-то Народно събрание на Република България от партия «Атака»
            

 

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  
Тази декларация е израз на нашата дълбока загриженост относно  направени от народната представителка Цвета Георгиева от партия «Атака» изявления в ефира на предаването «Булевард България» на 29.09.2009г. по телевизия Re:tv относно подготвян законопроект за нов закон за вероизповедианията.
 
От изнесената в предаването информация става ясно, че политическа партия «Атака» подготвя законопроект за нов закон за вероизповеданията, който според г-жа Георгиева ще е готов до една седмица. Целта на този законопроект е да въведе нови изисквания за регистрация на вероизповедание, както и да задължи регистрираните до момента вероизповедания да се пререгистрират с оглед тези нови условия.
Някои от новите изисквания, които партия «Атака» планува да заложи в закона, оповестени публично от г-жа Георгиева в предаването "Булевард България" са следните: - религиозната общност да има минимум 5000 последователи – български граждани; - религиозната общност да разполага със собствен храм; - сградата на общността да се намира на не по-малко от 50 метра отстояние от училища, като това изискване да важи и за заварените в това положение храмове на регистрирани до момента общности; - да не е отказвана регистрация на верската общност в други страни по света;
 
Във връзка с горното, изразяваме нашата загриженост като считаме, че въвеждането на подобни изменения в Закона за вероизповеданията в голямата си част ще са в грубо противоречие с Конституцията на Република България (член 6, член 12, член 13, член 26, член 37 и член 43) и безпрецедентно ще нарушат правата и свободите на голям брой български граждани.
Предлагането и приемането на репресивни каузи в настоящи и бъдещи закони изискващи регистрация и пререгистрация на религиозните институции в България са в противоречие и с редица международни документи, които Република България е ратифицирала, като Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, /наричана по-нататък Конвенцията/,  Международния пакт за граждански и политически права на ООН, Договора за присъединяване на България към Европейския съюз и други актове, подписани от Република България.
Въвеждането на изискване за минимален брой последователи, както и другите визирани ограничителни режими по съществото си представляват пречка за изграждането на общество, в което плурализмът на възгледите, вярванията и религиозната свобода е неотменима предпоставка за демократично развитие.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ,
 Призоваваме Ви според Вашите правомощия, категорично да изразите своята позиция в защита на религиозната свобода в България и да съдействате активно за отпадане на гореизброените изисквания за регистрация на вероизповедание.
 ГЛАСУВАНЕТО НА ПОПРАВКИ В  ПОСОЧЕНИЯ СМИСЪЛ В ЗАКОНА ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА БИ ОГРАНИЧИЛО ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА И РЕЛИГИОЗНИ СВОБОДИ В РАЗРЕЗ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ И ЧЛЕНУВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ КЪМ МОМЕНТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.  С НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ИЗРАЗЯВАМЕ КАТЕГОРИЧНАТА СИ  ПОЗИЦИЯ СРЕЩУ ДОПУСКАНЕТО НА ГОРНИТЕ ДИСКРИМИНАЦИОННИ, ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННИ И НЕДЕМОКРАТИЧНИ ТЕКСТОВЕ В ЗАКОНА ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА.