Slide Menu by DART Creations

 

Нов по- репресивен проектозакон за

вероизповеданията внасят от Атака. 

 

 {wmv width="660" height="540"}Nov zakon{/wmv}

 


 

Скоро политическата партия Атака ще внесе за гласуване нов проектозакон за вероизповеданията. Накратко аноансираха какво ще включва. 

Ако бъде приет този закон:

  • Ще бъдат затваряни църкви, чието членство е под около 5000 души български граждани.
  • Ще се затрудни максимално регистрирането на религиозни организации.
  • Ще се извършват проучвания дали ученията на религиите "не вредят на хората" физически или психически, което предполага и сформирането на религиозно ЦРУ.
  • Ще се забрани присъствието на храмове в близост до училища и на централни обществени места. 
  • Ще се задължат всички регистрирани религиозни организации да имат храмове, в които единствено да упражняват своите ритуали. ( Няма да се разрешат религиозни мероприятия по домовете, за личните молитви още не са се уточнили).
  • Ще променят входа на училища и административни сгради, ако те водят в близост до църква, ако това не е възможно намекнаха, че може да изгонят съответното регистрирано общество.
  • Учудващо, за фалшиво успокоение на повечето българи някои от тези правила няма да важат за Българската Православна Църква.

Ако този закон бъде приет едва ли ще се спре до тук с окастряне на правата и свободите на гражданите. Дори и да бъдат регистрирани повечето големи и отдавна работещи за доброто на обществото, на хората имащи тази вяра ще продължи да им бъде показвано, че са нежелани. Ще се местят входове на училища, ще се местят от своите храмове, ще бъдат проверявани домове...

 

Но нека погледнем и статистиката, защото ако наистина прагът бъде 5000 църковни члена, според последните статистически данни много от старите евангелски църкви ще останат вън от регистрация. Членството на тези деноминации намалява, поради отрицателният естествен прираст и силната секуларизация на обществото. 

 

баптисти – 4 хил.,

Съборни евангелски църкви – 3 хил.,

методисти – 1500,

лутерани – 300;

отделно: Свободни евангелски църкви – 2 хил.,

 общо протестантите в България са малко повече от около 280 хиляди,

Само около половината от тях принадлежат към общества, които броят над 5 хиляди български граждани. Както се вижда има много общества близко до границата. По непотвърдена статистика редовно посещаващите Българската православна църква са не повече от 100 хиляди, което прави няколко пъти по-малко от протестантските деноминации, които обикновено имат посещаемост по-голяма от членството. 

Всички тези деноминации, както и много други, негодни според съответното правителство, могат да останат по всяко време под чертата. И какво могат да направят 2-3 хиляди души, чийто храмове са затворени и чиято вяра е забранена. Чието единствено провинение е, че искат да следват Христос по начин, който противоречи на разбиранията на властимащите.  Как ще се чувстват те,  дали ще променят вярата си ? Какво ще се постигне с тези затваряния ? 

Искаме да поставим тези въпроси, преди всичко това да се е случило. Ако всичко това продължи, дали след години страната ни ще бъде място, където бихме искали да живеем ?