Slide Menu by DART Creations

                                          ОТГОВОР ОТНОСНО ПЕТИЦИЯТА ДО

                                              ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ

 

Уважаеми Господин Крол,

Президентът на Европейския парламент ни възложи, за отговорим на писмото Ви от 21.04.2009г., което постъпи при нас на 11.05.2009г.

Вашият интерес и забележки по въпроса за закрилата на неработен неделен ден бяха внимателно прочетени и взети предвид с интерес.

Смяната на работа с време за почивка са част от естествения ритъм на живот на човека. Следователно хората се нуждаят от поне един неработен почивен ден. На въпроса, за кой ден трябва да се отнася това, е отговаряно и се отговаря по различни начини.

С голямо уважение взехме предвид, че във Вашата религиозна традиция на съботата (Шабат) се гледа като неработен ден за почивка.

Повод за Вашето писмо е връченото писмено обяснение за закрила на неработната неделя, според член 116 от Правилника за вътрешния ред на Европейския парламент.

С настоящото писмо искаме да Ви съобщим, че президентът на Европейския парламент реши принципно, по причина на политическата неутралност, да не дава писмени обяснения по време на своята служба.

С приятелски поздрав,

 

Жан Луис Когнън

Ръководител на отдела

 

 

 

 

 

 

Тук може да видите и оригиналният документ: