Slide Menu by DART Creations
Искренността не е достатъчна

 

ТРАДИЦИЯ - ЩОМ СМЕ ИСКРЕНИ, СМЕ В БЕЗОПАСНОСТ
 
ИСТИНА - ИСКРЕНОСТТА НЕ Е ДОСТАТЪЧНА

 

 

„Има път, който се вижда прав на човека, но

краят му е пътища към смърт.“ Пр. 14: 12

 

 Невежеството не е извинение за заблуда или грях, когато е представена всяка възможност да знаем волята на Бога. Човек пътува и стига до място, където има няколко пътя и табела, поема по пътя, който му се струва, че е правилния. Той може да е много искрен, но е съвсем вероятно да се озове на грешния път. Трябва да помним, че богатият млад управник, Никодим, неразумните девици, човекът без сватбарска дреха и хладките бяха

всички искрени и мислеха, че са праведни.

 

„Защото свидетелствувам за тях, че те имат ревност за Бога, само че не според пълното знание.  Понеже, като не познават правдата на Бога и искат да поставят своя собствена, те не са се покорили на правдата от Бога.“ Римл. 10: 2, 3

 

 За да имаме праведността на Христос, имаме нужда да бъдем ежедневно преобразявани чрез влиянието на Духа,  да бъдем участници в божественото  естество.  Делото на Святия Дух е да възвиши вкуса,  да освети сърцето,  да облагороди целия човек.

Много, които изповядват, че следват Христос, всъщност нямат

спасителнята вяра. Те не разкриват в живота си плодовете на истинското покаяние. Управлявани са от същите навици, същия дух на критикарство и себелюбие, които са ги управлявали преди да приемат Христос. Никой, който не познава истинското обръщане, не може да влезе в Божия град. При истинското обръщане душата се ражда отново. Един нов дух завладява храма на душата. Започва нов живот. Христос се разкрива в характера.

„Защото ако някой е в Христос, той е ново създание; старите неща преминаха, ето – всички неща станаха нови.”

Онова, което е било осъдително в характера е изчистено от душата чрез любовта на Исус. Всичкият егоизъм е премахнат, всичката завист, всяко лошо говорене, са изкоренени и една радикална промяна е извършена в сърцето.

Добре е да знаем какво трябва да направим, за да бъдем спасени!

Трябва да отговорим на условията, положени в Божието

слово или да умрем в греховете си. Трябва да знаем какви морални

промени е от съществено значение да бъдат направени в характерите ни чрез благодатта на Христос, за да бъдем годни за небесните жилища.  Често  срещано явление при християните е да се увличаме по така приятната за естественото сърце заблуда, че Бог ще приеме искреността, независимо каква е вярата, без значение колко несъвършен е животът, но Бог изисква от Своето дете съвършено послушание. За да удоволетворим изискванията на закона, вярата ни трябва да се хване за праведността на Христос, приемайки я за наша праведност. Чрез единство с Христос, чрез приемане на Неговата праведност чрез вяра, ние можем да бъдем подготвени да вършим делата на Бога, да бъдем съработници с Христос.

Павел беше ревностен в гоненията на ранните християни, които извършваше, но неговата ревност за една лоша кауза не направи действията му святи, и не го постави под одобрението на Бога. Той вярваше, че изпълнява служба за Бога. Но „този, който се доверява на собственото си сърце е глупак.“ Трябва да изпитваме съвестта си чрез Божието слово.

Ева наистина повярва в думите на Сатана изречени, чрез змията във Едем. Но нейната вяра не я спаси от наказанието за греха. Тя не се довери на думите на Бога и това именно я доведе до падението й. В съда хората няма да бъдат осъдени за това, че искрено са вярвали в една лъжа, но защото не са повярвали в истината, защото са пренебрегнали възможността да научат каква е истината.

„Людете Ми загиват поради липса на познание.“ Осия 4: 6

Ако хората биха желали да изследват Библията с ревностна молитва, за да могат да я разберат, те нямаше да бъдат оставени в тъмнина и да приемат фалшиви учения. Но като отхвърлят истината, те стават жертва на заблудата.

Онези, които имат възможност да чуят истината, но не полагат усилия да я научат и разберат, като си мислят, че ако не чуят, няма да им се държи сметка, ще бъдат осъдени за виновни пред Бога по същия начин, както ако бяха чули истината и я бяха отхвърлили. Няма да има никакво извинение за онези, които избират да ходят в заблудата, когато биха могли да разберат каква е истината. Чрез Своите страдания и смърт Исус направи изкупление за всички грехове на незнание, но нищо не е предвидено за доброволно избраната слепота.

„Ако не бях дошъл и не бях им говорил, грях не биха имали; сега, обаче, нямат извинение за греха си.“ Йоан 15:22

Исус стои пред ковчега и прави Своето последно застъпничество за всички онези, за които милостта все още се бави и за онези, които са нарушили Божия закон от незнание. Това изкупление се прави както за праведните мъртви, така и за праведните живи. То включва всички, които са починали с доверие в Христос, но които не са получили светлина относно Божиите заповеди и са съгрешили от незнание като са престъпвали Неговите изисквания. След като Исус отвори вратата на Светая Светих, светлината на съботата се откри и Божият народ беше изпитан така, както децата на Израил бяха изпитани в древността, за да се види дали ще пазят Божия закон.

Ангелът каза: Ако светлината дойде и тази светлина се пренебрегне или отхвърли, тогава ще дойде осъждението и Божието неодобрение, но преди да дойде светлината, няма грях, защото няма светлина, която да отхвърлят.

Хората няма да бъдат съдени за светлина, която никога не са имали. Но онези, които са пазили неделята, чието внимание  е било насочено към тази грешка, но те не са пожелали да отворят очите си, за да видят чудесните неща в закона, ще бъдат съдени според светлината, която е дошла до тях.

„Прочее, ако някой знае да прави добро и не го прави, грях е нему.“ Яков 4: 17

Никой, който пренебрегва коя да е Божия заповед, след като е бил просветен по отношение на изискванията и, не може да

бъде считан невинен в очите на Бога.

 

Статистика за сваляния

1.
Космическият конфликт - CosmicConflictTheOrigin%20ofEvil_SubS.avi (ФИЛМИ, ВИДЕО - BG/ИГРАЛНИ ХРИСТИЯНСКИ ФИЛМИ)
19957
2.
Разкриване тайната на живота - Razkrivane tainite na jivota.avi (ФИЛМИ, ВИДЕО - BG/НАУЧНИ ФИЛМИ)
9345
3.
Последната битка CD1 - la ultima batallia 1.dat (ФИЛМИ, ВИДЕО - BG/ИГРАЛНИ ХРИСТИЯНСКИ ФИЛМИ)
7478
4.
Последната битка CD2 - la ultima batallia 2.dat (ФИЛМИ, ВИДЕО - BG/ИГРАЛНИ ХРИСТИЯНСКИ ФИЛМИ)
7112
5.
Последните събития - 393%20-%20Sybitiya%20na%20poslednoto%20vreme.avi (ФИЛМИ, ВИДЕО - BG/ИГРАЛНИ ХРИСТИЯНСКИ ФИЛМИ)
4843
6.
Космическият Конфликт Български дублаж - CosmicConflict-TheOriginofEvil_DubBG.avi (ФИЛМИ, ВИДЕО - BG/ИГРАЛНИ ХРИСТИЯНСКИ ФИЛМИ)
4345
7.
Откриването на Ноевия Ковчег - NoahArk.avi (ФИЛМИ, ВИДЕО - BG/НАУЧНИ ФИЛМИ)
3444
8.
4. Стъпките на Божия спасителен план - tema4.mp3 (ДРУГИ - BG/AUDIO- СТЪПКИТЕ КЪМ ХРИСТОС - ПЪЛЕН СЕМИНАР - (8теми) - ВАРНА)
3443