Видео

Сътворението - земята е свидетел (субтитри)

Земята е създадена от Бога и всичко сътворено говори за буквалните 6 дни, в които Той формира живата и неживата природа.

 

Follow Us

Subscribe Our Newsletter

Amazing Deals, Updates & Freebies In Your Inbox

People's Poll

Why Gap is investing in life education
logo

Download Newskit App

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and
typesetting industry.

banner

Social & newsletter

© 2017 Gospel Media. All Rights Reserved.Design & Development by Gospel media

Search