Научни филми

вижте различната гледна точка

video Дилемата на Дарвин

By In Научни филми 86 downloads

Дилемата на Дарвин

Еволюира ли постепенно живота на земята или повечето основни типове организми с цялото им многообразие се появяват за кратък период от време? Какво ни насочват научните доказателства да приемем?

Social & newsletter

© 2017 Gospel Media. All Rights Reserved.Design & Development by Gospel media

Search